J2Store Currency

 

Šta je to astro-psihologija i kada može biti korisna?

Ova umetnost u današnje vreme nije više shvatana u okviru determinizma. Savremena astrologija se manje bavi predvidjanjem budućnosti i više vodi čoveka ka razumevanju i korišćenju urodjenih predispozicija.

Tatjana Micić, komparativni filolog i filozof, nakon stručnog boravka u Kini počela se intenzivnije baviti savremenom komparativnom mitologijom, duhovnim pokretima i astro-psihologijom. U sadašnje vreme radi kao nezavisni lektor u obasti koučinga uz pomoć astrologije. Takodje se posebno bavi pitanjima: otkrivanja ličnog potencijala, odnosa u partnerstvu, rešenja kriza tridesetih i četrdesetih godina ljudskoga veka, rada sa Senkom itd. Deluje kao lektor i konsultant u oblasti psihološkog Feng shui.

Astro-psihologijom se bavim više od 20 godina i često sam u prilici da odgovaram na pitanje: šta je to astro-psihologija i kada može biti korisna? Astrologija nije nauka, ranije su je smatrali “umetnošću”. Astrološki talenat odabrani dobijaju uz posredovanje Apolonove muze Uranije (prev. sa grčkog: nebeska) koja je često predstavljana sa globusom u ruci. Astrologija je oduvek ispitivala  korelaciju izmedju kosmičkih i zemaljskih dogadjaja; koristili su je u te svrhe pripadnici najstarijih civilizacija sveta, a aktuelna je do danas. S druge strane psihologija je mlada nauka[1] čiji naziv kaže da je nauka o duši (psyche – duša, logos – mudrost).

Osnove astro-psihologije je postavio Karel Gustav Jung (1875 – 1961) psihoterapeut, osnivač analitičke psihologije, koji je prvi počeo aktivno širiti ideju da dogadjanja u spoljnom životu odražavaju prirodu i karakter našeg unutrašnjeg života. Njegov rad na povezivanju astrologije i psihologije je dalje razvila i usavršila Liz Grin (Liz Green) savremeni astrolog i psihoterapeut. Njene knjige su prevedene na češki jezik zahvaljujući gospodinu Rudolfu Starom (Rudolf Starý) ostale knjige je moguće kupiti na engleskom jeziku. [2]

Karel Jung je počeo da koristi pojam sinhroniciteta da bi objasnio odnose  medju pojavama koje nisu uzročno povezane čime je izazvao, u psihologiji a kasnije i u drugim humanitarnim naukama, respektovanje duhovnog principa koji kaže: “kako na nebu, tako i na zemlji”. Jung je takodje otkrio da nam odnosi sa drugim ljudima mogu služiti kao ogledalo u kome možemo videti sebe i još saznati kakva je naša duša (to je posebno zanimljivo u procesu projektovanja lične Senke na druge).

jm

Astro-psihologija u velikoj meri koristi materijal iz mitologije, te je i ja obilno koristim na svojim seminarima ličnog razvoja kao i na ličnim konsultacijama kada opisujem kvalitet odredjene energije kao i njene manifestacije. Na primer bog Apolon je u astrologiji simbolizovan Suncem koje u horoskopu govori o osnovnoj muškoj energiji u čoveku (bilo da je muškarac ili žena); govori kakve je odnose imao sa ocem, kakve su njegove kreativne sposobnosti i kakav životni potencijal u sebi nosi. Energiju astrološkog Sunca analiziramo u seminaru Sunce – vaš najveći životni potencijal. Ili, na primer, energija Jupitera je tema mog seminara U čemu je smisao vašeg života jer ova planeta simbolično daje smisao svim stvarima kao što i Zevs čini na grčkom panteonu.  Na seminaru koji će biti održan U Džoudiju (U Džoudyho) ove godine, sa nazivom: Venera u vama ili način na koji volite[3] analiziraćemo energiju planete Venere koja će nam reći koliko se osećamo privlačnim/privlačnom, kako volimo, kakav je ili kakav može biti naš brak, šta najviše cenimo u odnosima kao i mnogo toga drugog. Inače, sve o čemu ovde pišem u suštini su arhetipi – energetski obrasci koje svaki čovek u sebi nosi.

Čemu je dobra astro-psihologija, pitate se i kako je konkretno možete koristiti. Ova umetnost u današnje vreme nije više shvatana u okviru determinizma. Savremena astrologija se manje bavi predvidjanjem budućnosti i više vodi čoveka ka razumevanju i korišćenju urodjenih predispozicija. Čovek je kreativno biće, stvara svoj svet na osnovu modela koji se unutar njega radjaju, a relanost u kojoj živi odgovara tim modelima. Astrologija danas ima posebno mesto u životu čoveka jer mu pomaže da shvati kojom energiom raspolaže i kako da je slobodno koristi u skaldu sa svojim potrebama.

Još konkretnije da odgovorimo na gornje pitanje: današnja astrologija se može koristiti u okviru ličnih konsultacija i koučovanja. Na ličnim konsutacijam sa astro-psihologom možete da rešite mnoga pitanja. Ukoliko prolazite kroz velike promene, menjate pravac karijere, dešavaju se lomovi u porodičnom životu ili se osećate nesupešnim/neuspešnom na poslu, imate probleme da realizujete svoje ciljeve, imate probleme sa roditeljima ili decom, sa zdravljem; ili doživljavate krizu srednjih godina – sve je to moguće objasniti pomoću astrološke simbolike.

Posebno je zanimljiva takozvana  „kriza srednjih godina“, ili neka druga „kriza“ o tome astro-psihologija može mnogo reći. „Krize“ često označavaju prelaz u novu životnu fazu. Kada imamo oko trideset godina astrološki proživljavamo “povratak Saturna”. To je vreme kada obično dolazi do prvih većih promena vrednosti, mnogi brakovi su uzdrmani ili sasvim suprotno mnogi brakovi se sklapaju u to vreme. Potom, kada imamo oko četrdeset godina doživljavamo nešto sasvim drugo – tada se javljaju zapostavljeni aspekti naše duše i traže da budu prihvaćeni. Ovaj drugi ciklus je pod uticajem planete Uran koja donosi nagle promene u kojima se čovek često ne može sam orijentisati, te stoga traži pomoć.

Na astro-psihološke konsultacije možete doći samo jednom ili ih možete jedno vreme redovno upražnjavati kao vid terapije. Ja se u radu sa klijentima bavim i koučovanjem samo ne koristim potpuno iste metode kao sadašnje škole već se i u tome više oslanjam na tradicionalnu filozofiju, mitologiju i Jungovu psihologiju.  Trudim se da pomognem ljudima u postizanju životnih i poslovnih ciljeva ali i u razvoju ličnosti putem samopoznanja i upoznavanja lične Senke (potisnutih, “taminh” slojeva duše) i dalje u otkrivanju unutrašnjeg potencijala, korišćanju i usmeravanju volje itd.

Mnogi ljudi dodju na konsultacije, kao što sam već spomenula, kada prolaze kroz veće životne transformacije. Tokom moje prakse se pokazalo da je u takvim slučajevima dobro raditi sa ljudima ne samo pomoću astro-psihologije već i pomoću Feng shui. U periodima velikih promena mnogo možemo pomoći sebi ako aktivno počnemo da koristimo i menjamo energiju prostora u kome živimo. Takodje preporučujem i rad sa telom pomoću priznatih tehnika svesnog disanja i vežbi tog tipa.

Često čujem pitanje da li je moguće kombinovati kinesku i evropsku astrologiju. Moguće je samo to ne daje mnogo smisla jer se radi o potpuno različitim sistemima. Medjutim, u radu sa Feng shui koristim kineski horoskop, tu se javlja kao korisni dodatak. Često se pokaže da su važne životne godine, bilo da su krizne ili donose velike uspehe, vidljive kako u evropskom tako i u kineskom horoskopu.

Uključiti ove simboličke sisteme mišljenja u svoj život značilo bi naći veru u moć Univerzuma, primati zakone i smisao života i u isto vreme se otvoriti čudesnom.

Članak je objavljen 2014. godine u internet casopisu Kod Džoudija (U Dzoudyho): https://www.udzoudyho.cz/prodejna/clanky/co-je-to-astro-psychologie-a-kdy-muze-byt-uzitecna.html

Autor: Tatjana Micić

Jezička korektura češkog teksta: Nikola Columby

Prevod na srpski: Tatjana Micić

[1] U današnjoj formi. (Primedba prevodioca)

[2] Koliko je meni poznato na srpski jezik su prevedene njene knjige: Saturn – Novi pogled na satrog djavola i Astrologija za ljubavnike.

[3] Svi spomenuti seminari su u ponudi na stranicama Simboličkog mišljenja na srpskom jeziku.

horoskop 2024 banner
Promena KODA
Partnerske priče
Seminari ličnog razvoja
Astrologija i astropsihologija
Feng Shui konsultacije
Online konsultacije
Blog
Pratite nas na YouTube
Well-Balanced
Pratite nas na Facebook-u
Vežbe, meditacije, afirmacije