J2Store Currency

 

Budoucnost není statická

Interview pro Maitreu: Budoucnost není statická

18. července 2018

Tatjana Micić se zapsala do povědomí hlavně jako astroložka. Poznala však, že pouhé nahlédnutí do problémů klienta nestačí, proto se rozhodla spojit indickou astrologii s astropsychologíí a technikou mentální léčby.

Tatjana Micić se zapsala do povědomí hlavně jako astroložka. Poznala však, že pouhé nahlédnutí do problémů klienta nestačí, proto se rozhodla spojit indickou astrologii s astropsychologíí a technikou mentální léčby.

Tatjano, tvé jméno si většina lidí vybaví ve spojení s astrologií, ale vím, že máš širší pole působnosti, čím se momentálně zabýváš?

K astropsychologii, kterou se zabývám dlouhodobě, jsem přidala něco z Theta healingu. Takzvanou mentální léčbu.

Můžeš mi Theta healing trochu přiblížit? Co to vlastně je za techniku a jak se s ní pracuje?

Je to druh energetické nebo duchovní léčby. Zbavuje člověka strnulých vnitřních modelů, které si během života nastřádal. Jde třeba o energetické modely nebo přesvědčení. Strachy či vnitřní bloky, které si člověk nastavil. Může je mít na různých rovinách bytí. Na genetické rovině, na rovině duše, na karmické rovině. Tento druh léčby pomáhá člověku uvolnit bloky. Nejzajímavější je skutečnost, že terapeut pracuje s nejvyšší rovinou bytí. Používá metodu, skrze kterou se velmi rychle dostává na tuto rovinu, má přímý mentální vliv na člověka a jeho téma. Klient u toho nemusí dělat vůbec nic. Na první pohled to může vypadat jako sugesce, ale není tomu tak. (Zakladatelkou techniky je Vianna Stibal, která učí, jak používat přirozenou intuici, a jak se spojit s nejvyšší rovinou bytí.)

Jak ta nejvyšší rovina bytí vypadá? Jak se tam člověk vůbec dostane?

Nejvyšší rovina bytí se těžko vysvětluje, ale funguje. (Smích) Používají ji i terapeuti jiných praxí. Pro mě osobně bylo zajímavé, že paní, která tuto metodu vymyslela, nám dala možnost se dostat do této roviny rychle, pomocí vizualizace. Nemusíme tím trávit celé hodiny, jako třeba u meditací. My jsme vycvičeni dostat se do dané oblasti velice rychle. Je to jako práce s čistým světlem nebo energií, nejsou žádné podmínky, čas ani prostor. Vše je možné a otevřené.

Co je na této metodě tak zásadního, že sis jí vybrala pro svou další práci?

Když jsem pracovala s klienty v rámci astropsychologie, chtěli se lépe pochopit, usilovali o osobní růst nebo se chtěli zbavit nějakých problémů. Většina lidí ke mně chodí v nějakém krizovém období a něco začínají řešit. V rámci astrologie jsme se zkusili orientovat v horoskopu, říct si o co jde. A s pomocí astropsychologie jsme se mohli podívat, s čím se narodil, jaké má dispozice, jaké jsou možnosti vývoje, kde je jeho stín. (Stín je podle Jungovy psychologie neznámá část naší osobnosti, která je součástí nevědomí.) Vysvětlili jsme si vrozené predispozice či části, které patří do nevědomí, ale nebyla jsem schopná lidem pomoci zbavit se hlubokých překážek či přesvědčení, třeba na genetické úrovni či karmické zkušenosti. Na takovou změnu běžný rozhovor nestačí. Co se týče práce se stíny, mívám v Maitrei na toto téma semináře, hlavní seminář je Kráska a zvíře. Na mém webu Symbolic thinking.net jsou k dispozici i online semináře.

Budoucnost není nic statického.

Jak to funguje v praxi?

Všichni máme během své existence dvě či tři hlubší témata k řešení, najdeme je, dokážeme je vysvětlit. Na vědomé úrovni člověk dokáže sám udělat tak 50 procent práce, posouvá se dál jen velice pomalu, protože některé věci musí teprve dozrát. O tom jsou i východní techniky, odkrývají jednu vrstvu po druhé, a doposud jsme měli za to, že tento proces nejde urychlit. Ale Theta healing je jedna z metod, která umožňuje urychlení procesu.

Když přijdeme na přesvědčení, na kterém je založen náš blok, můžeme se ho zcela zbavit. Změna může nastat během jednoho sezení. Nebo člověk ani neví, že se bloku zbavil a dojde mu to až za pár měsíců. Je to rychlé, léčení jde rovnou k věci. Terapeut musí být schopen odhalit, kde přesně se blok nachází a může ho zcela vymazat. U každého jednotlivce je rychlost léčení individuální.

To je naprostá bomba, Tanjo, to se budu muset taky objednat.   

Určitě se objednej. (Smích) Já to na svém webu moc nezdůrazňuji, právě z toho důvodu, že to zní příliš zázračně. Říkala jsem si, koho intuice přivede, toho přivede. Dá se udělat spousta věcí, ale já nehodlám někoho přesvědčovat. Záleží na tom, co člověk řeší, jak rychle se dostaneme k hlubším tématům. Někdo má jedno hluboké téma, někdo toho má více a jeho problémy se neodvíjí od jedné věci. Théta healing může léčit i na fyzické rovině, protože všechny fyzické nemoci vycházejí z toho, jak se cítíme. Jak vnímáme sebe a realitu. Řekněme, že někdo přijde s bolavým kolenem, ale my přijdeme na určitý stav emocí, který skrze koleno řešíme.

Co se skrývá pod termínem astropsychologie? Je to kombinace klasické astrologie a psychologie?

Ne. Klasická psychologie západního typu je založená na Freudovském přístupu, na psychoanalýze. Astropsychologie spoléhá na Jungovu tradici. Dalo by se říci, že Freudovský přístup již v dnešní době nepřináší zásadní výsledky. Nedostačuje to tempu, kterým se dnes vyvíjí vědomí člověka. Oproti tomu Jungiáni kladou velký důraz na východní tradice. Jung nebyl originální tvůrce, byl syntetik, adoptoval spoustu učení z východu. Změnil terminologii za přijatelnou pro dnešního člověka tak, aby se vešla do psychologie. Byl prvním, kdo si troufl mluvit o astrologii skrze vývoj člověka. Jeho dílo rozpracovaly generace jeho následovníků. Klasická astrologie se mnohem více zabývala předvídáním budoucna, ale astropsychologie se zabývá člověkem. Zúročuje se mi spousta toho, co jsem se naučila o indické astrologii. Indická astrologie má zájem o duchovní vývoj člověka. Propojuji astropsychologii s indickou duchovní astrologií.

Předpovědět lze maximálně 60 procent, člověk má svobodnou vůli.

Jak probíhá taková kontultace?

Základem je horoskop. Často se mě lidé ptají, jestli dělám natální kartu. To je horoskop, bez toho to nejde. Obvykle, když někdo přijde na konzultaci, má problém, je v období transformace, sem tam se objeví lidé, kteří jsou zvědaví na svůj další vývoj. Na základě horoskopu si popovídáme o tom, jaký byl jeho dosavadní vývoj, jaké má předpoklady zabývat se určitou profesí, jakou má karmickou zátěž. Jaká je nejlepší cesta jeho vývoje, jaký je eventuálně smysl jeho existence, jakou energii má ovládnout. To neznamená, že člověku nedokážu říct, co se stane, ale nechci ho ovlivňovat. Jsou astrologové, kteří jsou posedlí počítáním a statistikami. Spočítali, že můžeme předpovědět maximálně 60 procent. Člověk má svobodnou vůli a budoucnost rozhodně není nic statického.

A když přijde člověk s něčím konkrétním?

Dejme tomu, že člověk přijde s tím, že není spokojen se svou prací. Často je to tak, že není spokojen s výběrem profese, nikoliv s prací jako takovou. Já vidím, že má Jupiter na ascendentu, nebo přichází Jupiter. Co já zcela jasně vím je, že má rok na to, aby se srovnal sám se sebou, popřemýšlel, co by chtěl dělat, lépe pochopil své vrozené predispozice. Bude to doba nové naděje, vizí do budoucna. Pokud ukončí starou práci, nebo ji nějak změní, udělá to s nejlepší možnou energií, bez zbytečného trápení. Ale co konkrétně si vybere a kdy, to je jeho věc, to já nevím. Mohu ho tím jen provést. Můžu mu něco doporučit a říct, že v tuto dobu by to bylo ideální. Ale je jen na něm, jak využije svůj čas a energii.

Jak ses vlastně dostala ke své profesi? Mám kamaráda astrologa a ten tím žije snad celý život. Podezírám ho, že vidí lidi jako natální karty. 

Já jsem původně vystudovala literaturu a zabývala jsem se mytologií. Klíčové pro mě bylo období, kdy jsem odešla žít do Číny. Sama jsem si prošla velice bouřlivým transformačním obdobím. V Číně jsem žila 4 roky. Tam jsem na vlastní oči viděla, že mytické, symbolické myšlení žije. Nedá se nahradit racionálním myšlením. Do té doby jsem se možná styděla za svůj zájem o astrologii a Jungovskou symboliku, ale v Číně  sem pochopila, že to je to ono. Více jsem začala pracovat s Feng Shui, tam také jde o symbolické myšlení. Feng Shui mění prostředí pro to, aby se člověk mohl transformovat k lepšímu. Zapojuje energii nebe a země, jak říkají Číňané. Postupně jsem opouštěla akademickou cestu a více jsem se zajímala o osobní růst a duchovní život.

Mytické a symbolické myšlení v Číně žije, nedá se nahradit racionálním myšlením.

Děláš i konzultace Feng Shui, znamená to, že chodíš za lidmi až domů?

Feng Shui mám ráda, ale v naší společnosti je to trochu upozaděné. Lidé chtějí poradit, ale málo kdo na základě toho funguje. Často se ukáže, že by měli udělat více, než chtějí. Že by si měli nejdřív restrukturalizovat myšlení. Je to vlastně novinka a lidé ještě nechápou, co to všechno znamená. Je to styl života. Není podstatné, že dáte kytku do rohu, podstatné je chápat, jak funguje energie v prostoru. Každá věc, která je v prostoru, o vás něco vypovídá.

Mluví hvězdy o něčem, co se nás nyní bude aktuálně dotýkat?

Zrovna prožíváme absolutně výjimečný tranzit. Na svém Youtube kanálu mám videa na téma současných tranzitů a dalších věcí, převážně z astrologie a astropsychologie. Jedno video je na téma Uranu, který v květnu vstoupil do znamení Býka a bude na dalších 7 let měnit náš vztah k financím, hodnotám, bankám a půjčkám.

Vstupem Uranu do znamení Býka se aktivuje osa Býk – Štír, což je nejen vztahová osa, ale i osa společného sdílení. Ptá se nás, zda jsme ochotni sdílet čas, energii, finance a city s aktuálním partnerem. Učit se sdílet skrze energii Býk – Štír, je velké umění, je to v podstatě tajemství partnerského života.

Akce lektorky v MAITREI:

23.10. 2018 Venuše a Mars - zákon přitažlivosti

22.11. 2018 Vesmírné hodiny - třicítka a čtyřicítka v životě člověka

12.12. 2018 Duchovní renesance a léčba - Neptun a Chiron 2012 -2018


Autor článku: Barbora Jirsová

Převzato z: http://magazin.maitrea.cz/zmen-svou-budoucnost/

Horoskopy na rok 2024
Cesta na Sri Lanku 8.- 23.2.2024.
Změna KÓDU – změna percepce
smysl zivota
Semináře v Maitrei v roce 2018
seminare osobniho razvoje
konzultace astrologie
fengshui konzultace
online konzultace
Blog
youtube cz
Well-Balanced
Pratite nas na Facebook-u
cviceni afirmace meditace