J2Store Currency

 

I když je vše, co se ve světě děje velmi náročné, prosinec bude mít mnoho světlých momentů.

V červenci dochází ke zvratu se změnou polohy Lunárních uzlů, ale s mnoha retrográdními planetami nastává také čas na zopakování a návrat ke starým zkušenostem, alespoň na pár měsíců.

V říjnu se posuneme o velký krok dále (nebo blíže k sobě, můžete to chápat, jak chcete), jelikož jsou před námi zatmění a jiné důležité události.

Červen  2023

Červen je na první pohled klidnější než předchozí měsíce, což je klamné, protože se od dubna a května vyvíjejí velice dynamické události.

 

V září se objevy trigony v zemitých znameních. Trigony budou mít největší vliv na Panny, Býky a Kozorohy.

Květen 2023

Květen 2023 je velmi zajímavý, zejména kvůli tranzitu Jupitera, protože přináší nový pohled na světovou situaci. V životech jednotlivců naznačuje změny a expanzi alespoň v jedné oblasti života.