J2Store Currency

 
Image
LEKCE A CVIČENÍ METODY:

Změna KÓDU – změna percepce

Lektor: Tatjana Micić Ph.D.


Metoda Změna KODU - změna percepce vycházela z mých minulých zkušeností, především z metody Thetahealing a z Jungovy psychologie. Slouží v procesu sebepoznání jako technika, která vědomě pracuje s nevědomými částmi naší osobnosti. Abychom tuto metodu používali správným způsobem, potřebujeme pouze věřit v Boha (a každý má svého Boha) a svobodně se řídit svou intuicí. Jak víra v Boha (Božský princip, moudrost Vesmíru, síla Vesmíru atd.), tak i schopnost následovat intuici dále implikují Upřímnost, a to jak vůči sobě, tak vůči druhým. Pokud jste připraveni jít touto cestou, srdečně vás zvu na další lekce.

Lekce jsou koncipovány jako cvičeni, jako učení příkladem. Během každé lekce rozebereme příklady změn kódu u anonymních klientů, se kterými jsem pracovala, a v každé lekci si s jedním z účastníků prakticky předvedeme aplikaci dané metody.

Lekce a cvičení v roce 2024. budou probíhat v Maitrei, Týnská ulička 6, 1. patro.

Kurz pro začátečníky, který zahrnuje tři základní lekce proběhne ve dnech:

27. leden; 10–15 hod. (3 lekce)

CENA: 2700 Kč (za jeden den)

Doporučuji všem, kteří mají zájem o metodu Změna KÓDU, aby se nejdříve zúčastnili lekce pro začátečníky, aby poté mohli chodit na další lekce a cvičení, které budou probíhat v následujících dnech a budou pro pokročilé:

24. leden; 17 - 20 hod.
17. duben; 17 - 20 hod.

CENA JEDNÉ LEKCE: 800 Kč

Tyto jednotlivé lekce přímo nenavazují, můžete se jich účastnit v libovolném pořadí, ale berte v úvahu, že si během každé lekci vysvětlíme určitý aspekt této metody.

Dne 20. brezna 17 – 20h bude Změna KÓDU, změna percepce – ukázka metody a práce s kolektivními programy; tato lekce je bezplatná.

Každý účastník obdrží materiál se schématem, podle kterého se bude pracovat. Za účast na 10 lekcích obdrží účastníci certifikát o absolvování základního kurzu metody: Změna KÓDU – změna percepce. Tento certifikát je pouze pro osobní použití.

Více o samotné metodě a osobních konzultacích na webu: https://symbolicthinking.net/cs/produkty/sluzby-a-konzultace/zmena-kodu

Přihlášky: tmcic.st@gmail.com

Těším se na naše společné učení.