J2Store Currency

 

O meni

Tatjana Micić
Tatjana Micić, Ph.D. filolog i filozof

Po profesiji sam komparativni filolog i filozof, aktivno se bavim astro-psihologijom koja je nerazdvojni deo moje konsultanske prakse kao i seminara ličnog razvoja. Takodje se bavim Feng shui i drugim istočnim umetnostima čiji cilj je razvoj harmonične ličnosti i življenje u skladu sa prirodnim i kosmičkim zakonima.

Doktorsku disertaciju sam odbranila na Filozofskom fakultetu u Pragu na temu mitskih paradigmi avangardi. U svojim teoretskim radovima sam se bavila literaturom, umetnošću, duhovnom filozofijom jezika i fenomenologijom mitske svesti. Nakon boravka u Kini, gde sam radila kao lektor na unverzitetu za strane jezike, počela sam se intenzivnije baviti komparativnom mitologijom, religijom i astro-psihologijom.

Osnovala sam studio Well-balanced, koji sam označila kao „studio za duševno zdravlje“ i kojim sam obuhvatila razne svoje aktivnosti i usluge, tokom poslednjih nepunih desetak godina. U tom periodu sam takodje redovno organizovala seminare i workshope u Češkoj, najčešće u domu ličnog razvoja Maitrea.

Vremenom je medju učesnicima na seminarima i mojim klientima počelo da raste interesovanje za moj pedagoški i teoretski rad, a ja sam odlučila da im se obratim na novi način. Tako je nastao web Simboličko mišljenje i sa njim cela nova radna paradigma. I dalje nudim usluge i konsultacije, ali seminari i kursevi se pojavljuju u novoj formi na internetu a uz to počinjem da nudim lekcije i predavanja na razne astrološke, filozofske, mitološke i psihološke teme.

Svako ima svoj put ka astrologiji, moj put je bio preko filozofije i mitologije. Tokom izučavanja dela filozofa kao što su Platon, neoplatonovci, Florenski, Losev i Kasirer, a kasnije i Eliade i mnogi drugi (izmedju ostalog ovde spadaju dela kineske i indijske filozofije) došla sam do astrologije i Rudijarda, Grin, Junga i ostalih. Ono što sam od svih njih naučila kao i od mnogih drugih pokušaću da prenesem i ostalima. Dakle, kada se radi o kursevima i Školi simboličkog mišljenja osim lekcija iz astrologije i astro-psihologije naćićete i mnoge druge teme koje su izuzetno značajne i često dostupne ljudima samo u okviru stručne literature. Verujem da postoji jedna nauka o svetu i čoveku a ta proizilazi iz astrologije, ili astronomije kako su je stari Grci nazivali. Ako naučimo njene zakone živećemo u skladu sa zakonima univerzuma.

U novije vreme sam počela da se bavim i Thetahealing-om. Astro-psihologija pomaže u otkrivanju unutrašnjih modela. Može dobro da ih analizira i iznese na svetlo svesti kao što može precizno da naznači pravac daljeg razvoja. Medjutim, ne nudi brza rešenja i efektivne „lekove“, pa je time često nedovoljna i spora posebno ako ljudi koji rade na samopoznanju žele da se oslobode podsvesnih modela na svim nivoima svesti. Imala sam veliku potrebu da počnem da koristim i druge metode koje bi mi omogućile da pomažem ljudima i da ih potpuno „izlečim“. To je bio jedan od važnih razloga zašto sam počela da se bavim Thetahealing-om.

U mom svakodnevnom radu sa klijentima mnogi mi se obraćaju da im dam nadu. Nada je ponekad neophodna, ali često zavede čoveka na pogrešnu stranu. Više volim kada mi se ljudi obrate da im prenesem znanje – znanje oslobadja.

Mgr. Tatjana Micić Ph.D