J2Store Currency

 

Ciklusi i ciklizam

Autori: Todor Vulić, Tatjana Micić, Siniša Vujić

ISBN: 978-80-908400-1-0
Izdavač: Micić Tatjana
Edicija: Sveske simboličkog mišljenja. Sveska 2
Povez: meki
Broj strana: 123
Godina izdanja: 2022
Dimenzije: 16,5 x 24,5
Težina: 200 g
Jezik: srpski (rezime članaka na engleskom i češkom)
Kategorija: ciklizam, istorijski ciklusi, ciklusi u epskoj poeziji, srpska istorija, mitološko mišljenje, astrologija, kompleksni sistemi


Cena: 1700din. (15€) + poštarina

Sva četiri članka se bave pitanjem ciklusa i idejama ciklizma u različitim oblastima ljudskoga znanja. Na primer, ideja ciklizma je primenjena na analizu i predviđanje istorijskih događaja, na analizu ciklusa i simbolike srpskih narodnih epskih pesama, kao i u opisivanju astrološkog shvatanja vremena u okviru takozvanih kompleksnih sistema.

Autor dvaju članaka pokazuje da je arhaična ideja istorijskog ciklizma u stvari taj, toliko traženi zakon istorijskog razvoja, te pošto je zakon, omogućava i uvid u buduća dešavanja. Autor upozorava na činjenicu da je ideja ciklizma u direktnoj suprotnosti sa modernom idejom pravolinijske istorije. Drugi autor u svom članku pokazuje da su imena, brojevi i ritmovi u epskoj poeziji deo semantičkog koda i da njihovo dekoridarnje omogućava poznavanje istorijskih ciklusa koji se ritmično smenjuju. Treći autor govori o shvatanju vremena u kompleksnim sistemima kroz astrologiju. Neke filozofske, duhovne i astrološke škole shvataju vreme linearno, druge ciklično. Izvesno je, međutim, da je ciklično-spiralno shvatanje vremena univerzalnije i da je imanentno ljudskom biću, te možemo očekivati da će u budućnosti novo (arhaično) shvatanje vremena postati primarno i da će time i naša organizacija života biti u skladu sa tom paradigmom.

Drugu Svesku u ediciji Sveske simboličkog mišljenja sam posvetila svim svojim klijentima sa kojima sam zajedno učila svih ovih godina. Članci nisu napisani na sva tri jezika koje aktivno koristim u poslu, ali svi imaju rezime na češkom i engleskom jeziku što će donekle nadomestiti nedostatak prevoda.
Ako želite da kupite ovu knjigu popunite formular niže i pošaljite ga.
Nakon toga ćete mejlom biti obavešteni da li šaljemo naše publikacije u zemlju vašeg prebivališta i kolika je cena poštarine.
Molimo popunite sva polja.
Molimo popunite sva polja.
Molimo popunite sva polja.
Molimo popunite sva polja.
Molimo popunite sva polja.