J2Store Currency

 
Moj način

Moj način

280.00Kč

Dužina trajanja: 80min

U video predavnju pokazujem tri analize horoskopa sa stanovišta astrološke psihologije i duhovne astrologije. Iako se obe ove grane astrologie oslanjaju na klasičnu astrologiju, ipak se značajno razlikuju po tome što se ne bave predvidjanjem budućnosti već unutrašnjim obrascima čija se dinamika otkriva tek kada se uzmu u obzir elementi horoskopa koji otkrivaju smisao inkarnacije. O svakom horoskopu govorim oko 15 – 20min. Ova video lekcija služi za ilustraciju mog rada.

Primeri horoskopa:

  1. Datum rodjenja 8. februar 1959. Tema: uzajamna recepcija Sunca i Urana; kreativno ispoljavanje i zavisnost na drugima.
  2. Datum rodjenja 4. jun 1991. Tema: naglašena osa roditelja i karijere; privatnog i javnog života.
  3. Datum rodjenja 29. decembar 1975. Tema: predodredjena duboka životna transformacija.

 

Nakon prijema vaše uplate na naš račun moći ćete da pristupite sadržaju koji ste kupili. Video će biti dostupan godinu dana od dana kupovine.