Feng shui i čarobna osmica – 88 – kako spojiti materijalni i duhovni svet

Feng shui i čarobna osmica – 88 – kako spojiti materijalni i duhovni svet

390.00Kč
Dužina trajanja: 60 minuta

Na seminaru ćete naučiti:

  • o značenju aktuelne ere osmice
  • o značenju sektora severo-istoka u Feng shui
  • o tome kako osmicu razume istočna i zapadna kulturna tradicija
  • o uticaju osmice na materijalni i duhovni svet čoveka
  • zašto je važan element Zemlje
  • koji predmeti i simboli su povezani sa brojem osam u Feng shui
  • kako promeniti prostor i prizvati osmicu

Napomena: Nakon prijema vaše uplate na naš račun moći ćete da pristupite sadržaju koji ste zakupili. Seminar će vam biti dostupan godinu dana od dana kupovine.