J2Store Currency

 
Koja je razlika izmedju pčele i aviona?

Koja je razlika izmedju pčele i aviona?

300.00Kč

Dužina trajanja: 70min

O razumevanju i značenju  komplikovanih i kompleksnih sistema, o astrologiji i sistemu kome ona pripada,
o tome da živimo u vremenu kada se dešava prelaz sa piramidalnih na mrežaste strukture i o tome da je taj prelaz deo zakona koji je univezalan, prirodan i neizbežan
.

 

Nakon prijema vaše uplate na naš račun moći ćete da pristupite sadržaju koji ste kupili. Video će biti dostupan godinu dana od dana kupovine.