J2Store Currency

 

Ukoliko ste vremenski ograničeni pišite nam da proverite mejlom dostupne termine. Na termin se često čeka mesec dana.

Astro-psihološke konsultacije za parove

Astro-psihološke konsultacije za parove

1600.00Kč
KOD : A2

Dužina trajanja: 60 minuta

Popunite:

* Datum rođenja (prvi partner):
* Datum rođenja (drugi partner):
Predložite termin konsultacija:

Konsultacije za parove su osmišljene tako da pokažu karakteristike svakog ponaosob, potencijal za uspešan partnerski život, moguće konflikte i sudare vrednosti, kao i mogućnost za razvoj na ljubavi zasnovanog odnosa.

Molimo upišite datum i čas rodjenja za oba partnera. Predložite termin konsultacija. Ukoliko želite, u polju za napomenu prilikom plaćanja upišite o čemu biste želeli da razgovarate.