Thetahealing

Thetahealing

1600.00Kč
KOD : T1

Dužina trajanja: 90 minuta

Thetahealing je meditativna tehnika koja se koristi za promenu ubeđenja i zafiksiranih unutrašnjih modela koji brane čoveku da živi zdrav i zadovoljstvom ispunjen život. Koristeći sedmi nivo bića ova metoda može da leči na fizičkom, mentalnom, emotivnom i duševnom nivou. Po rečima osnivačice metode, Vianne Stibal cilj je: "Promeniti svet menjajući čoveka po čoveka i pomoći svima da uspostave istinsku vezu sa Stvoriteljem svega što jeste." Tajna uspeha Thetahealing-a je u tome što je skladu sa savremenim duhovnim i naučnim razvojem čovečanstva.
Rado ću vam preneti svoja znanja iz Thetahealing-a ali unapred upozoravam da ne mogu da preuzmem odgovornost za vaše zdravstveno stanje. Kao uvek, svako od nas odgovara sam za sebe.

Ovde se možete informisati o Thetahealing-u: http://www.thetahealing.com/

Video, u kome Vianna Stibal objašnjava šta je Thetahealing