J2Store Currency

 

O mně

Tatjana Micić
Mgr. Tatjana Micić Ph.D

Podle profese jsem komparativní filolog a filozof. Výuka je neoddělitelnou součástí mých profesních činností. Nabízím služby z astro-psychologie a pořádám semináře osobního rozvoje na různá témata. Také se zabývám Feng shui a jinými východními uměními, jejichž cílem je vývoj harmonické osobnosti a žití v souladu s přírodními a kosmickými zákony.

Doktorskou disertaci jsem obhájila na Filosofické fakultě v Praze na téma mytických paradigmatů avantgardy. Ve své teoretické práci jsem se zabývala literaturou, uměním, duchovní filozofií jazyka a fenomenologií mytického vědomí. Po absolvování odborného pobytu v Číně, kde jsem působila jako lektor na univerzitě cizích jazyků jsem se začala intenzivněji zajímat o současnou komparativní mytologii, náboženství a astro-psychologii.

Založila jsem studio Well-balanced, studio pro duševní pohodu, ve kterém jsem sjednotila různé aktivity a služby, kterými jsem se zabývala v posledních necelých deseti letech. V tomto období jsem pravidelně organizovala semináře a workshopy v Česku, nejčastěji v domě osobního rozvoje Maitrea.

Postupem času mezi účastníky seminářů a mezi klienty rostl zájem o mou  teoretickou práci a výuku a tak jsem se rozhodla začít s nimi komunikovat  novým způsobem.  Z toho vnikly webové stránky  Symbolické myšlení  a Škola symbolického myšlení a s nimi i celý nový modelpracování. Služby a konzultace poskytuji stejně jako dříve, nicméně semináře a kurzy nabízím už i přes internet. Dále přes internet nabízím video lekce a přednášky na astrologická, filozofická, mytologická a psychologická témata.

Každý má svou cestu k astrologii, moje vedla přes filozofii a mytologii. Skrze četbu děl filozofů, psychologů a mytologů, jako jsou Platon, novoplatonisté, Florenský (Florenskij),  Losev a Cassirer, Jung, Eliade a mnoho dalších (mezi ostatní patří díla čínské a indické filozofie), jsem přišla na astrologii a knihy  Rudiyardiho (Rudyard), Greenové a ostatních astrologů, kteří mě velice inspirovali. To, co jsem se během let učila, se snažím předávat i ostatním. Z těchto důvodů v rámci Školy symbolického myšlení, mimo lekcí z astrologie a astro-psychologie, objevíte i jiná, podobná témata, která jsou často zpracovávaná jen v odborné literatuře.

Věřím, že existuje jedna věda o člověku a světě a ta vychází z astrologie nebo astronomie, jak ji pojmenovali staří Řekové. Pokud se naučíme její jazyk, budeme žít v souladu se zákony vesmíru.

Žijeme  ve velice zajímavé době, kdy se široké veřejnosti odhalují tajemství o člověku a světě a mění se dosavadní obraz dějin lidstva. Každodenně se na internetu objevují noví lidé přinášející nové znalosti. Dnes je velice těžké jít v krok s vývojem a někdy to i vypadá, že není čas na psaní knih. Asi i z tohoto důvodu se lidem obracíme skrze videa.

V mé práci s klienty pravidelně potkávám lidi, kteří se na mě obracejí, abych jim dala naději. Dát naději je někdy nutné, ale často může být člověk sveden na špatnou stranu. Jsem radši, když se na mě lidé obrací, abych jim přenesla znalosti. Znalosti osvobozují.

Mgr. Tatjana Micić Ph.D

Kontaktní údajewww.well-balanced.cz  info@well-balanced.cz Tel: 608 123 288